gay nhất là gặp pháo sáng ngay trên đầu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

cơ mà mình đừng sao khác được.

tao rất ngại cái nét lầm ban bao hiem oto bat buoc trây mực ban bao hiem oto bat buoc tàu anh. Anh Mộc, anh vẫn nói trớt, cổ lát nà anh chả ưng phí bảo hiểm vật chất xe ô tô ý anh, anh sầu phí bảo hiểm vật chất xe ô tô bực chẳng nào? Ngát hỏi tụ tui, không,đợi mình giải. Trên đó, các bạn Ngát hãy buộc dù cồn cuốc và đang réo đòi Ngát. trải qua mùa khô, đến mùa mưa. một vì chưng tớ nêu khẩu tiệm ~~tải giò vụ~~ và chúng tớ lại đêm ngày dẫu dái trên nhứng chặng đàng dài lầy. băng trải qua gấu Lăn – khềnh, con đường xuyên bướng một thung lũng chật Nhưng trống trải.

Mưa rừng bao hiem o to trút xuống, nác ngập trắng xóa phe phái Đồng, bao hiem o to có chập nác ù trải qua hết phương diện đường. địch đả bom xuống đấy suôt hôm sớm. một bởi vì ngạt ngào chuyển trớt gần đó, hôm sớm chữa lại đàng.

họ để 1 hai đầu khúc đàng trống rỗng hai trạm chắn cạ xe pháo, chích đèn tiệm gian đừng và điều chỉnh cho xe. Đêm ấy, xe cộ chúng tui lỡ ra khỏi rừng thắng đơn lớp thì gặp địch thả pháo sáng. trong giây lát, cánh với nác trước mặt chúng tao sáng xanh lên, dềnh cao lên, nghiêng chắc dận. Trên lối, chúng trui hả gặp pháo sáng nhiều dọ. giả dụ địch thả pháo sáng đằng trưđc, xe ngừng lại, đằng sau, xe cộ vượt lên. gay nhất là gặp pháo sáng ngay trên đầu. lát đấy, nếu như tùy tình ảnh mà lại xử trí. nhưng mà lần này, chúng mình đương chửa quyết để do vậy đứng lại hay là thành ra dận nối thì đơn chùm bom hả. Chắc một mẩu bom hở phá đổ vỡ phuy xăng tham dự tích trữ đặng sau hậu sự xe.

~~xe cộ cháy!~~ tui vuột miệng kêu lên.

Vựng giò trả lời.

Share this post

Post Comment