Hãy để bộ ảnh kỷ yếu nói lên cá tính của bạn

Tiếp đó anh kể cho tôi nghe khi chuẩn bị xin thòi côns tác ở công ty xây dựng tổng hợp Tuyên Quang, anh đã tham khảo qua một số doanh nghiệp lớn ớ Hà Nội và đã được các anh các chị ấyđộng viên, hướng dẫn cho một số kiến thức khái quát khi mớ công IV trách nhiệm hữu hạn.

Lời động viên của các nhà doanh nghiệp Chụp ảnh sự kiện  lớn ở Hà Nội đã tiếp thêm cho anh sức mạnh cùng với hoài bão lập nghiệp nên năm 2002 anh đã xin thôi việc ớ công ty xây dựng tổng hợp Tuvên Quang đế thành lộp cống ty riêng – công ty của anh có tôn gọi là Công ty trách nhiệm chụp ảnh ăn hỏi  hữu hạn Trung Thành. Đây là tên ghép cúa anh và con Irai thứ 2 là Hoàng Trung Thành. Tên gọi đó vẫn được giữ Vrụn cho tới biìy giờ và tòi tin vệ sau vẫn vậy.

Khi tôi hỏi tới vốn điểu lệ c.úa cộng ly trong ngày đầu mới thành lập anh vui vé cho tỏi biết khi đó công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành có vốn điều lệ gần 1 tỷ đồng. Trong đó chủ yêu là vòn của vợ chổng anh và thêm vào một phần của người em trai. Qua trao đổi với anh tôi biốl được hiện nay cá ba người em ruột của anh đều làm việc tại công ty do anh làm giám đốc – Tôi hỏi anh:

Tôi muốn biết chức năng cúa công ty có được không thưa giám đốc?.

Được thôi nhà vãn ạ. Bởi đây là côns. việc cua chúng em mà. Việc sản xuất và kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn chụp ảnh đám cưới  Trung thành chúng em chú yếu là xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Rồi như muốn rõ hơn ý vừa nói anh cho tòi biết khá chi tiết về nội dung này. Trong việc kinh doanh xây dựng, Công ty đảm nhiệm ớ 3 mảng là xây đựng dân dụng, xây dựng giao thông và xây dựng thuý lợi. Công ty đã xây dựng nhiều công trình trena đó cỏ trường trung học cơ sớ Phú Lâm. inrờng tiếu học Phú Lâm. Hiện nay Còng ly đang đảm trách xây dựng irưòntì irune học cơ sứ Lê Quý Đôn I Ihị xã Tuyên Quanti với một dãy nhà 4 tầng có 21 phòng học và2.

Share this post

Post Comment