Mỗi khi lão ni đi ra khỏi am, liền lấy ra coi, nhìn mà rơi lệ Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại

Trương Vạn hộ phu nhân thường ngày rất yêu tì tử. Nếu bà biết tì tử đã chết, quyết không để yên cho quan nhân đâu.

Chỉ sợ Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại lúc đó cửa nhà tan nát, của Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại cải mất tiêu, đến tính mệnh cũng không giữ được, hối sao cho kịp. Cố Đại Lang nghe nói, quả nhiên thấy sợ, đành phải buông tay ra, quay vể giường mình đi ngủ. Ngọc Nương mắt không hề nhắm, cứ ngồi cho đến sáng.

Hoà thị thấy nàng lập chí kiên định đến như vậy, liệu chừng không ép được, liền nhận làm nghĩa nữ. Lúc đó, Ngọc Nương mới được yên tâm.

Nhưng ban đêm vẫn cứ mặc nguyên quần áo đi ngủ. Ngày đêm chăm chỉ se sợi dệt vải. Khoảng một năm sau, Ngọc Nương đem số vải dệt được tích lại, so với thân giá đã lớn gấp đôi, liền đem nộp cho.

Hoà trum ban ca trum ban ca thị thấy nàng thành khẩn, nên cùng không giữ. Đem số vải dệt được, tất cả đều cho nàng để chi dùng cho việc xuất gia. Lại chuẩn bị một lẻ chay, hai vợ chồng cùng đưa đến Đàm Hoa Am ở Thành Nam xuất gia. Ngọc Nương vốn tính thông minh, mới chưa đầy ba tháng, đã thuộc làu kinhđiển. Chí vì lòng nhớ trượng phu, nỏn không bỏ đi.

May một cái túi, bỏ chiếc hài và Hướng Dẫn Trùm bắn cá chiếc giầy vào đó, giấu Hướng Dẫn Trùm bắn cá sất bôn người. Mỗi khi lão ni đi ra khỏi am, liền lấy ra coi, nhìn mà rơi lệ.

Share this post

Post Comment