những lũ khỉ ấy có thể mang virus sida điện thoại nokia 8800

Annie nói với cái giọng trẻ con:
– Eric! Kìa, những con khỉ! Em thích chúng nó lắm. Anh xem con khỉ con kia, xinh quá!
Cô ta chạy đến toan vuốt ve một con khỉ con lông xám óng ánh; con vật biến đi, như một.

Tôi sôi máu lên:
– Annie. những lũ khỉ ấy có thể mang virus sida. Nó mà cắn thì. – Virus sida. những điện thoại vertu con khỉ nhóc con đó? Anh khỏ chịu quá điện thoại vertu đi mất. Coi chừng kẻo tôi sợ anh hơn sợ chúng 11Ó đấy! Hảy đẽ yên cho chuyến đi của tòi!
Cỏ ta đà nói chuyên đi của. Sau khi đả bỏ túi năm chục ngàn đôla. bây giò hơn thê nữa, lệnh bà còn muôn vui chơi! Cô ta cau có bưốc theo sau người mang hành lv. vào một cán phònơ rộng rải. Q đây, không khí thật sự lạnh. Tôi đưa mắt tìm bộ ôn nhiệt của máy điều hòa khỏng khí đặt kề cửa buồng tam, hạ nó xuống và còn bao nhiêu. Annie đà ra ngoài sàn thượng. Tôi điện thoại nokia 8800 liếc qua điện thoại nokia 8800 cản phòng. Qua cánh cửa thông, ở buồng bên có một chiếc giưòng rộng đặt ỏ giữa.

Sau đó. tôi ra ngoài Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE vối Annie Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE . Cô ta đứng bên lan can.

Cái nắng ara ưốt, như một tấm gạc thấm nưổc sôi, làm tôi ngạc nhiên. Annie kêu lên:
– Chao ôi! Cảnh đẹp quá!
Cô ta đưa tay chỉ bao quát phía chân trời, vối cử chỉ của một bà chủ.

Share this post

Post Comment